Turnen

  • Voor de wekelijkse turnles hebben we gemakkelijke kledij nodig: donkerblauw T-shirt en short (bij voorkeur die van de school) en gymschoenen. T-shirt en short kunnen, indien gewenst, in de school gekocht worden.
  • Deze kledingstukken worden in een zakje gestoken en blijven in de school. Elk kind steekt ook een paar reservesokken in zijn turnzak. Deze sokken komen van pas wanneer de voeten bezweet zijn van het turnen of ook wel eens als we natte voeten hebben van het winterweer.
  • Ook de kleuters gaan wekelijks turnen in de zaal. Op de dag van de turnles dragen zij liefst een gemakkelijke jogging en turnpantoffels. Gelieve in beide de naam van uw kind te schrijven.
  • Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Zwemmen.

  • Vanaf de derde kleuterklas krijgen de leerlingen zwemles in het Begijntjesbad te Overijse.
  • De zwemles is een les, iedere leerling neemt hieraan deel, tenzij dit om een gewettigde reden niet mogelijk zou zijn.
  • Tijdens de zwemles draagt iedereen (verplicht!) een badmuts. Je kan deze aankopen op school (blauwe badmuts met het logo van de school).
  • Je kind krijgt vrijstelling op basis van een doktersattest. Ouders kunnen zelf een attest schrijven maar deze worden tot een minimum herleid.
  • Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt. Alle kinderen van het zesde leerjaar krijgen één schooljaar gratis zwemmen, dit bedrag zit niet in de maximumfactuur.
Scroll to Top