Uw kinderen naar school brengen

  • Bedankt om er mee op toe te zien dat uw kind(eren) steeds tijdig aanwezig is (zijn) op school.
  • Te laat komen stoort immers het school- en klasgebeuren (ook in de kleuterschool).
  • Elk kind is aanwezig 5 min. voor het belsignaal, dus om 8.25 uur.
  • Vanaf 8.00 uur mogen de kinderen van de kleuterschool worden afgezet op de kleuterspeelplaats, kinderen van de lagere school spelen op de grote speelplaats (straatzijde Terhulpensesteenweg).
  • Ouders blijven niet op de speelplaats van de lagere school of kleuterschool rondhangen.
  • Op de kleuterspeelplaats en de speelplaats van de lagere school worden kinderen afgezet en opgehaald aan de schoolpoort.

Parkeren aan de school

Er is weinig parkeermogelijkheid aan onze school. Wanneer iedereen rekening houdt met volgende afspraken verloopt het vlekkeloos:

  • Maak zo veel mogelijk gebruik van de parkeermogelijkheden in de Schoolstraat. Dit in de eerste plaats in het belang van de veiligheid van de kinderen.
  • Er werd een “Zoen-en-zoef”-zone gecreëerd, bedoeld om uw kinderen op een veilige manier af te zetten, maak hier zo veel mogelijk gebruik van. Lang blijven stilstaan is niet toegelaten.
  • De rechterzijde van de stoep op de Schoolstraat wordt in samenwerking met de politie en gemeente zo veel mogelijk autovrij gemaakt zodat u ook hier kan parkeren om uw kinderen op de school af te zetten. De oversteekplaats hier zal worden bewaakt door de politie.

De kinderen die te voet of per fiets naar school komen dragen steeds een fluohesje. De ouders dienen schriftelijk te melden wanneer kinderen alleen te voet of met de fiets naar huis mogen gaan. Eén attest voor het hele schooljaar volstaat.

Scroll to Top