Lagere school

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 • Wegens ziekte:
  • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.
  • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
  • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 • Wegens ziekte:
  • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.
  • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
  • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

Kleuterschool

Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de leerplicht in het kleuteronderwijs voor kleuters die 5 jaar worden vóór 1 januari van het schooljaar. Daartoe moeten de kinderen 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig zijn. De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een vijfjarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.

Niet-leerplichtige kleuters kunnen niet onwettig afwezig zijn.

We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Scroll to Top