Schoolagenda / Heen-en weermapje

Lagere school:
  • We hebben steeds onze agenda bij. Elke dag wordt ingevuld welke les en taak we hebben.
  • Iedere week wordt de agenda door een van de ouders ondertekend.

Rapporten, toetsen en lessenschriften moeten door de ouders ondertekend worden. Bij het niet maken van huiswerk en/of verbeteringen kan elke leerkracht indien nodig sancties treffen. De kerst- en eindejaarstoetsen worden niet meegegeven naar huis. Je kunt deze komen inkijken voor het oudercontact.

Kleuterschool:
  • Elke kleuterjuf post een weekbrief met activiteiten en mededelingen.
  • Het heen-en-weermapje wordt enkel meegegeven indien er briefwisseling is.

De mededelingen en brieven mogen door de ouders uit het mapje genomen worden en thuis bewaard.

Brieven worden per mail verstuurd of aan de oudste van het gezin meegegeven.

Oudercontacten

  • Bij het begin van het schooljaar is er voor elke klas een infoavond waar het algemene verloop van het schooljaar wordt toegelicht.
  • Hierbij aansluitend is er een algemene bijeenkomst waarop de ouders kunnen kennis maken de school in haar geheel.
  • Andere oudercontacten worden nog tweemaal per schooljaar georganiseerd waar de ouders een individueel gesprek hebben met de leerkracht(en) van hun kind(eren).
  • Het is altijd mogelijk om, liefst na afspraak, een gesprek te hebben met de directeur of de leerkrachten in de loop van het schooljaar over eventuele problemen.
  • Voor de kinderen in het 6de leerjaar worden in de loop van het 2de of 3de trimester de BaSO-fiches besproken.
Scroll to Top