Historiek

Ingang huishoudschool Sacré Coeur de Marie

Voor de geschiedenis van onze school moet men teruggaan tot omstreeks 1890. In een bijgebouwtje van het klooster van Maleizen, dat toen nog tot de parochie van Terhulpen behoorde (‘Soeurs du Sacré Coeur de Marie’) werd een Nederlandstalige lagere school opgericht voor de plaatselijke bevolking.

Hoofdonderwijzeres van de school werd in 1925 juffrouw Onckelinckx. Enkele jaren later kon met de financiële steun van de familie Michiels een volwaardige school, een feestzaal en zelfs een kloostertje gebouwd worden in het centrum van Maleizen. Deze Lagere Aangenomen meisjesschool kreeg de naam ‘Heilig Hart’ mee, naar de naam van het Franstalige klooster. Twee zusters kwamen van dit klooster mee over en gaven er les tot in 1955.

Sindsdien is de school gestaag blijven evolueren.

In 1965 waren er al twee kleuterklassen en drie graadsklassen voor het lager onderwijs.

Andere mijlpaal was het schooljaar 1971-1972 toen de eerste jongens hun intrede maakten. De school was niet langer een ‘meisjesschool’, maar een ‘gemengde school’. 

In 1978 wordt de parochiale basisschool van Tombeek bij die van Maleizen gevoegd. Onze school telde toen twee vestigingsplaatsen die samen één administratief en pedagogisch geheel vormden, onder één bestuur. 

Door het groeiende aantal leerlingen besluit het schoolbestuur in 2008 de beide scholen te splitsen tot twee autonome basisscholen. Na zes jaar tellen werd dit in 2014 een feit. 

In 2017 werd de vernieuwde kleutervleugel ingehuldigd.

Bijgebouw Sacré Coeur de Marie

Kleuterschool

Lagere school

Kleuterschool

Hoofdingang

Kleuterschool 2017
Scroll to Top