Opvang buiten de schooluren

Voor- en naschoolse opvang op onze school

Sinds 1 september 2015 werken we samen met de VZW Infano voor de voor- en naschoolse kinderopvang. De VZW zorgt voor de begeleiders van de opvang. Ouders die dit wensen, kunnen hun kinderen tegen betaling naar de opvang laten gaan.

  • De voorschoolse opvang is van 7.30 tot 8.00 uur.
  • Naschoolse opvang begint om 16.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Meer informatie en tarieven vinden jullie terug in de infobrochure.

IBO – Initiatief Buitenschoolse Opvang

Het IBO- Initiatief Buitenschoolse Opvang – is een erkend opvanginitiatief van Kind & Gezin, georganiseerd door de gemeente. Bij het IBO kunnen kinderen ravotten op:

  • woensdagnamiddagen – na school tot 18u
  • schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen scholen Overijse) – van 7.30 tot 18.00 uur *
  • tijdens de schoolvakanties – van 7.30 tot 18.00 uur. *

(* let op: breng je kind voor 9 uur)

Vragen? Neem contact op met:

Kamp Kwadraat
Tel: 02/686 31 34
E-mail: IBO@overijse.be

De begeleiders organiseren leuke en gevarieerde activiteiten met respect en aandacht voor elk kind. Spelenderwijs ontdekken, proeven en uitleven, daar streeft het IBO naar, zodat elk kind optimale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Het IBO is er voor alle kinderen die naar de kleuter- en lagere school gaan: voor kinderen van 2,5 jaar die al naar de instapklas gaan tot kinderen van 12 jaar.

De opvang vindt plaats in vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat (Nijvelsebaan 190, 3090 Overijse).

Andere samenwerkingen

Er gaan ook enkele privé initiatieven door op onze school. De ouders krijgen gedurende het schooljaar informatie via Smartschool en kunnen zich vrijblijvend en tegen betaling inschrijven.

Scroll to Top