Functieomschrijving

Als kleuterleerkracht geef je les in kleuterturnen en daarnaast sta je in voor de zorg van de allerjongsten, dit samen met de klasjuffen.

 

Lesgeven in

Kleuteronderwijzer

  • Leerkracht basisonderwijs (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Jobgerelateerde competenties

  • Leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, …
  • Pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
  • Deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling
  • Leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen

Persoonsgebonden competenties

  • Zelfstandigheid
  • Creativiteit
  • Samenwerken
  • Flexibiliteit
  • Verantwoordelijkheid

Aanbod

Je geeft kleuterturnen aan de kleuters (van instap tot derde kleuterklas) en dit 8 uur per week. Bijkomend bied je ondersteuning en zorg in de instapklas en de eerste kleuterklas, dit samen met de klasleerkracht. Dit ook 8 uur per week. Eventueel kan dit uitgebreid worden met een aantal uren in de eerste graad van de lagere school.

Plaats tewerkstelling

VBS MALEIZEN
Terhulpensesteenweg 524 
3090 OVERIJSE

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: directie@vbsmaleizen.be

Per telefoon: 0498108511

Contact: Mevr. Gerda Berghen

Schuiven naar boven