Organisatie

Schoolbestuur

VBS Maleizen maakt deel uit van Katholieke Scholen Druivenstreek vzw, gevestigd te Waversesteenweg 96, 3090 Overijse.

Samenstelling
VoorzitterMarcel Beckers
BrugbestuurderGeert Glas
SecretarisAndré Verhaegen
PenningmeesterAnne-Mieke Demaegdt
Afgevaardigd bestuurderGuido Germeijs
LedenLut Vanaerschot
Carla Timmermans
Jan Willems
Jan Jansen
Marc Vandenput
Kristel Stouffs

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. In de schoolraad zetelen afgevaardigden van de ouders, van het leerkrachtenteam en uit de lokale gemeenschap. Deze mensen hebben een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
De vergadering wordt voorgezeten door de brugbestuurder.

Samenstelling 
BrugbestuurderGeert Glas
DirectieGerda Berghen
OudersGauthier Morel de Westgaver
Anneleen Bergiers
LeerkrachtenMartine Demuylder
Kathleen Joseph
Socio-culturele verenigingenPaula Van den Borre
Marleen Dewulf

Schoolteam

Directeur     
Gerda Berghen
Kleuterteam    
Instapklas (K0)
Lieselotte Veugelen
K1
Liesbet De Smet
K2
Sofie Lenaerts
Kathleen Joseph
K3
Ruth Craps
Lieve Mommaerts
Kathleen Joseph
Ine GeversKINDERVERZORGSTER
Marjan De Clercq
Tina Dermé
Basisschoolteam 
Katleen Van Eeckhoudt

Ingrid KoekelberghLeen CostermansEmilia Decoster
Bram MombaertsManon Van GeemMartine DemuylderMaya De Man
Jolien Philips
Laura Palsterman
(nu Sarah Desmoutier)
Griet Vanfraechem
Gaella HoeterickxSara De Vleeschouwer
Ellen Spreutels
Dorien Brenart
Isabelle DecadtNadine Coopmans

Schoolmedewerkers

SECRETARIAAT
Nathalie Joly
Nathalie Lombaerts
ICT-juf: Laidya Van Thieghem
ICT-coördinatoren: ICT-team KSD
VOOR- EN NASCHOOLSE
KINDEROPVANG
VZW Infano

Zorgteam

Als school willen we aan elk kind maximale ontwikkelingskansen bieden. We hebben aandacht voor de “gewone zorgvragen” van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

Het kan gebeuren dat een kind een bepaald deel van de leerstof niet onder de knie heeft. Kinderen met leerproblemen worden in eerste instantie geholpen door de klasleerkracht. Wanneer er bijkomende hulp nodig is, kan er door de klasleerkracht en zorgteam beslist worden om het kind extra ondersteuning te bieden. Dit kan zowel klasintern als klasextern in het zorglokaal.

Voor kinderen waarbij een ernstige leerstoornis werd gediagnosticeerd (vb. dyslexie, dyscalculie,…) kan er door de klasleerkracht beslist worden om te werken met compenserende maatregelen. Dit zijn hulpmiddelen voor het kind. Dit gebeurt steeds in overleg met ouders, directie, zorgleerkracht en zorgcoördinator.

Ook hoogbegaafde kinderen willen we maximale ontwikkelingskansen bieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanbieden van verdiepingstaken.

ZORGcoördinator
Elke Debremaeker
Hanne De Mecheleer (nu Sara Criel)
VCLB KS
Fran Vandeborght
VCLB LS
Caroline Alaerts

VCLB

Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

AdresKarel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
Telefoon
Fax
016/28 24 00
016/28 24 99
E-mailDirectie
Info
WebsiteVCLB Leuven
AnkerfigurenFran Vandeborght (KS)
Caroline Alaerts (LS)
Paramedisch werkerSusanne Briers
ArtsDokter Tuts

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende domeinen:

 • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
 • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.
 • Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
 • Psychisch en sociaal functioneren: als je je niet goed in je vel voelt.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de leerling, de ouders en de school naar gepaste schoolexterne hulp.

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan:

 • In bepaalde leerjaren organiseert het CLB een systematisch contactmoment. In het basisonderwijs is dit het geval voor de leerlingen van de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar en het zesde leerjaar. Deelname aan dit systematisch contactmoment is verplicht.
 • De leerlingen kunnen gratis bepaalde inentingen krijgen.
 • Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten.
 • Begeleiding bij afwezigheidsproblemen.

Leerlingenraad

Een goede school maak je SAMEN. Samen betekent in ons geval door een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. We luisteren daarom ook graag naar de ideeën die de kinderen zelf aanreiken om onze school nog beter te maken. Jaarlijks worden er een aantal leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar verkozen om in de leerlingenraad te zetelen. Op regelmatige basis zitten zij samen met één van de juffen om hun voorstellen te bespreken.


Ouderraad

Alle ouders krijgen de kans om deel uit te maken van de ouderraad. Alle ouders zijn welkom om de vergadering van de ouderraad bij te wonen. Elke ouder wordt telkens uitgenodigd en ontvangt nadien ook een verslag.

Tijdens de eerste vergadering wordt er voor elke klas een klasvertegenwoordiger aangeduid. Het bestuur van de ouderraad is als feitelijke vereniging actief in de school.

Wat wil de ouderraad?

 • Bevorderen van de samenwerking ouders – school.
 • Bespreken en oplossen van problemen.
 • Samen met de leerkrachten concrete projecten opzetten.
 • Meewerken aan het opvoedings- en schoolproject.
 • Contacten en relaties tussen alle actoren in het schoolgebeuren bevorderen.
 • Meewerken aan de organisatie van evenementen die de school aanbelangen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Gaelle Van Vyve en ondervoorzitter, Nathalie Van der Eecken.


Interne beroepscommissie

VZW KSD

Voorzitter Marcel Beckers

Brugbestuurder Geert Glas

Waversesteenweg 96

3090 Overijse