Opvang na school

  • Het gewone toezicht begint ’s morgens om 8.00 uur. Kinderen die voor 8.00 uur op school aankomen moeten naar de polyvalente zaal beneden gaan. Kinderen mogen niet alleen op de parking of speelplaats achtergelaten worden.
  • Vanaf 8.00 uur begint het niet betalende toezicht op de speelplaats.
  • ’s Avonds begint het betalend toezicht om 16.00 uur. Kinderen moeten steeds scannen bij het verlaten van de zaal. Er is betalend toezicht tot 18.00 uur.
  • Op woensdag is er gewoon toezicht tot 12.45 uur. Vanaf 12.45 uur tot 13.00 uur is het toezicht betalend.
  • Er is voor- en naschools toezicht indien gewenst: ’s Morgens vanaf 7.30 uur, ’s avonds tot 18.00 uur. Voor 7.30 uur mag de speelplaats niet betreden worden.
  • Op woensdag is er geen extra toezicht.
  • Wie gebruik maakt van het extra-toezicht betaalt wel een bijdrage. Voor de kinderen die om 18.00 uur en op woensdag om 13.00 uur nog niet afgehaald werden zal een ‘boete’ aangerekend worden per begonnen kwartier en dit voor elk lid van het gezin. De boete wordt gefactureerd.
INFANO

Sinds 1 september 2015 werken we samen met de VZW Infano voor de voor- en naschoolse kinderopvang. De VZW zorgt voor de begeleiders van de opvang. Er zal een gsm-nummer gebruikt worden voor de opvang. Gelieve ’s avonds het nummer 0472/43 60 87 (nummer van de persoon die in de opvang zelf staat) te gebruiken. Het nummer 0489/95 48 49 is van de coördinator die eventuele problemen oplost (gesloten deuren ’s morgens, klachten over verantwoordelijken opvang, …). De facturatie gebeurt nog altijd via de school.

  • We voorzien in de opvang ook een plaats waar in alle rust huiswerk kan worden gemaakt. De leerling is zelf verantwoordelijk om van deze gelegenheid gebruik te maken.
  • De gemeente organiseert woensdagnamiddag opvang in Kamp Kwadraat. Het IBO is een erkend opvanginitiatief van Kind & Gezin. Bij het IBO kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar terecht op woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen om te ravotten. De begeleiders organiseren leuke en gevarieerde activiteiten met respect en aandacht voor elk kind.
Informatie over onder andere de werking van het IBO, de prijzen, de bus naar Kamp Kwadraat of de webwinkel vind je op onze gemeentelijke website.
 

Vragen? Neem contact op met:

Kamp Kwadraat
tel. 02/686 31 34
e-mail:  IBO@overijse.be

School uit? Van alles te doen!

Behalve het naschoolse toezicht, werkt de school samen met een aantal vzw’s en privélesgevers om een breed aanbod te hebben aan naschoolse activiteiten. Lessen zelfverdediging, STEM, schaken, muziek en tal van sporten worden georganiseerd, afhankelijk van de vraag. Informatie kunnen ouders inwinnen is bij de directie.

Schuiven naar boven