Schoolreglement

INHOUDSOPGAVE


1.Algemene informatie over de school. 
1.1.Hoe organiseren wij onze school?
1.2.Vaste instapdagen voor de kleinsten.
1.3.Nieuwe inschrijving nodig?
1.4.Verboden te roken. 
1.5.Verkoop, reclame en sponsoring.


2.Wat mag je van ons verwachten?
2.1.Hoe begeleiden we je kind? 
2.2.Leerlingenevaluatie 
2.3.Gezondheid 
2.4.Privacy 


3.Wat verwachten we van jou als ouder?
3.1.Engagementsverklaring tussen jou en onze school.
3.2.Ouderlijk gezag 
3.3.Schoolkosten 
3.4.Participatie 
3.5.Gebruik van (sociale) media


4.Wat verwachten we van je kind?
4.1.Leerplicht en afwezigheden 
4.2.Participatie leerlingenraad 
4.3.Wat mag en wat niet?
4.4.Betwistingen 
4.5.Klachten 

Schuiven naar boven