Een schoolraad is verplicht in iedere school. In de schoolraad zetelen afgevaardigden van de ouders, van het leerkrachtenteam en uit de lokale gemeenschap. Deze mensen hebben een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
De vergadering wordt voorgezeten door de brugbestuurder.

Schuiven naar boven