VBS Maleizen maakt deel uit van Katholieke Scholen Druivenstreek vzw, gevestigd te Waversesteenweg 96, 3090 Overijse.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Schuiven naar boven