Alle ouders krijgen de kans om deel uit te maken van de ouderraad. Alle ouders zijn welkom om de vergadering van de ouderraad bij te wonen. Elke ouder wordt telkens uitgenodigd en ontvangt nadien ook een verslag.

Tijdens de eerste vergadering wordt er voor elke klas een klasvertegenwoordiger aangeduid. Het bestuur van de ouderraad is als feitelijke vereniging actief in de school.

Wat wil de ouderraad?

  • Bevorderen van de samenwerking ouders – school.
  • Bespreken en oplossen van problemen.
  • Samen met de leerkrachten concrete projecten opzetten.
  • Meewerken aan het opvoedings- en schoolproject.
  • Contacten en relaties tussen alle actoren in het schoolgebeuren bevorderen.
  • Meewerken aan de organisatie van evenementen die de school aanbelangen.
Schuiven naar boven