Een goede school maak je SAMEN. Samen betekent in ons geval door een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders en leerlingen. We luisteren daarom ook graag naar de ideeën die de kinderen zelf aanreiken om onze school nog beter te maken. Jaarlijks worden er een aantal leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar verkozen om in de leerlingenraad te zetelen. Op regelmatige basis zitten zij samen met één van de juffen om hun voorstellen te bespreken.

Schuiven naar boven