Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs.

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende domeinen:

  • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
  • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.
  • Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
  • Psychisch en sociaal functioneren: als je je niet goed in je vel voelt.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de leerling, de ouders en de school naar gepaste schoolexterne hulp.

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan:

  • In bepaalde leerjaren organiseert het CLB een systematisch contactmoment. In het basisonderwijs is dit het geval voor de leerlingen van de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar en het zesde leerjaar. Deelname aan dit systematisch contactmoment is verplicht.
  • De leerlingen kunnen gratis bepaalde inentingen krijgen.
  • Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten.
  • Begeleiding bij afwezigheidsproblemen.
Schuiven naar boven