Inschrijven/Aanmelden

VRIJE PLAATSEN 2022-2023

K1 geboortejaar 2019: 1

K3 geboortejaar 2017: 1

L1 geboortejaar 2016: 7

L3 geboortejaar 2014: 1

L4 geboortejaar 2013: 1

L6 geboortejaar 2011: 4

Voor meer informatie kan je via deze link terecht bij de gemeente Overijse.

De gemeente Overijse werkt voor de basisscholen met één digitaal aanmeldingssysteem.

Broers of zussen en kinderen van personeelsleden geboren in 2021 krijgen voorrang en moeten zich niet eerst aanmelden.

Zij worden rechtstreeks ingeschreven op de school.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u informatie over aanmelden en inschrijven per stad of gemeente.

In onze gemeente dient u uw kind aan te melden.

Aanmelden betekent dat u vooraf laat weten in welke school of scholen u uw kind zou willen inschrijven.

U dient uw kind aan te melden via deze website. (Let op: Deze website komt pas online begin februari!)

Na de aanmelding moet u alsnog uw kind in de school inschrijven.

Daarvoor krijgt u na de aanmeldingsperiode een e-mail.
– Als uw kind een plaats heeft, dan krijgt u een bericht van toewijzing. Dat betekent dat u uw kind mag gaan inschrijven (vanaf … mei 2023) en dit op donderdag en vrijdag tijdens de schooluren bij juf Nathalie. U brengt de mail mee naar onze school. Zonder een bewijs van aanmelding wordt er niet ingeschreven.
– Is er voorlopig geen plaats voor uw kind, dan krijgt u een melding van niet-gunstige rangschikking, en uitleg over de stappen die u kunt zetten om toch nog een plaats te vinden.

Bij inschrijving brengt u de Kids-ID van het kind mee, alsmede de identiteitskaart van de ouder(s).

Kleuters die nog geen 3 jaar zijn, kunnen ingeschreven worden voor het schooljaar waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt.
Deze kleuters mogen echter pas naar school komen op de eerste schooldag na:

  • de zomervakantie
  • de herfstvakantie
  • de kerstvakantie
  • van februari
  • de krokusvakantie
  • de paasvakantie
  • Hemelvaartsdag
Procedure voor inschrijving/aanmelding nieuwe leerlingen 
1 Inschrijven (De voorrang voor volgende leerlingen blijft behouden):
-broers of zussen
-kinderen van personeel
geboren in 2021

OP SCHOOL!!! Via Smartschool of telefonisch
van ... januari tot
... februari 2023
2 Aanmelden nieuwe leerlingen
-overige kinderen geboren in 2021
-kinderen geboren vóór 2021 die nog niet naar school gaan
-kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar van een school zonder lager onderwijs
-kinderen die van school willen veranderen

Opgepast! Nieuwe procedure via digitaal aanmelden:
- Ook broers of zussen en personeelskinderen die niet geboren zijn in 2021 dienen zich aan te melden in deze periode.
- Je kan een schoolkeuze inbrengen (rekeninghoudend met bepaalde criteria).
- De selectie gebeurt casueel terwijl de keuze van de ouders zoveel mogelijk wordt gerespecteerd en geoptimaliseerd.

VIA DEZE WEBSITE!!! (Online vanaf begin februari!)
van ... maart (9.00uur) tot ... maart 2023 (23.59uur)
* Verwerkingsperiodevan ... tot ... april 2023
* Bekendmaking resultaatuiterlijk op ... april 2023
* Verzilveren ticket: Met je verkregen ticket kan je je kind inschrijven in de aangewezen school.

OP SCHOOL!!!
van ... tot ... mei 2023
3 Inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen

VIA MAIL!!!
vanaf ... juni 2023 (9.00uur)

Er geldt een maximumcapaciteit binnen de school. Omwille van materiële
omstandigheden beperken wij de leerlingenaantallen :
– op het niveau van het kleuteronderwijs maximum 25 kleuters per geboortejaar
– op het niveau van het lager onderwijs:
* bij parallelklassen maximum 22 leerlingen per klas
* indien er maar 1 klas van een leerjaar is, maximum 25 leerlingen per klas
Afwijkingen kunnen in overleg en na akkoord van het schoolbestuur toegestaan worden.