Home WelkomHistoriek Organisatie Praktisch Activiteiten Klassennieuws Agenda Contact

 

Schoolbestuur
Schoolraad
Klassenraad
Leerlingenraad
Ouderraad
CLB
Beroepscommissie
blanco


3. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

Schoolbestuur

VZW Parochiescholen Maleizen-Tombeek gevestigd te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 524.

Voorzitter: Jacques Brenart
Penningmeester: Ivens Ferdinand
Secretaris: Marleen Dewulf
Leden: Christine Van Sever
Jo Secq

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

 

Schoolraad

In de schoolraad zetelen telkens drie afgevaardigden van de ouders, drie afgevaardigden van het team van de leerkrachten en drie afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen van Maleizen en Tombeek. Deze mensen kunnen advies geven bij beslissingen betreffende onze school.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Oscar Mol.

Afgevaardigden:
Maleizen:
Tombeek:
Ouders:
Kate Lybeer
Els Hendrickx
Oscar Mol
Leerkrachten: Patricia Van Hal
Mia Demol
Hilde Wouters
Socio-culturele verenigingen
Paula Van den Borre

top


Klassenraad

DIRECTIE

DirectieKristiaan Veron

LEERKRACHTEN KLEUTERS

Sofie Instapklas
Juf Sofie Lenaerts
Ann
1ste kleuterklas
Ann Dormaels
Kathleen
2de kleuterklas
Kathleen Joseph
Ruth
3de kleuterklas
Ruth Craps
Lieve
3de kleuterklas
Zorgleerkracht
Lieve Mommaerts
Liesbeth
Taal- en turnleerkracht
Liesbeth De Smet
Marjan
Kinderverzorgster
Marjan De Clercq
 
LEERKRACHTEN LAGERE SCHOOL
Yo
1ste leerjaar A
Yo De Volder
Ingrid
1ste leerjaar B
Ingrid Koekelbergh
Leen
2de leerjaar A
Leen Costermans
Saskia
2de leerjaar B
Saskia Philips
Mia
3de leerjaar A
Mia Demol
Kathleen
3de leerjaar B
Katleen Van Eeckhoudt
Martine
4de leerjaar A
Martine Demuylder
Jolien
4de leerjaar B
Jolien Philips
ev
5de leerjaar A
Eva van Gestel

brigitte
5de leerjaar A
Brigitte Roelandts

Laura
5de leerjaar B
Laura Palsterman
Patricia
6de leerjaar A
Patricia Van Hal
Emilia
6de leerjaar B
Emilia Decoster
Nadine
Turn- en zwemleerkracht
Nadine Coopmans
brigitteZorg- en taakleerkracht
Brigitte Roelandts
MEDEWERKERS

Nadine
Secretariaat
Nadine Nijs
HildeSecretariaat
Hilde Aerts
Elke
Zorgcoördinator
Elke Debremaeker
Caroline
CLB
Caroline Alaerts
Tom
ICT-coördinator
Tom Meert
ChloéPreventieadviseur
Chloé Steeno

topLeerlingenraad

Een goede school maak je SAMEN. Samen betekent in ons geval door een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders én leerlingen. We luisteren daarom ook graag naar de ideeën die de kinderen zelf aanreiken om onze school nog beter te maken. Jaarlijks worden er een aantal leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar verkozen om in de leerlingenraad te zetelen. Op regelmatige basis zitten zij samen met één van de juffen om hun voorstellen te bespreken. Zo werkten zij dit schooljaar onder andere mee een groot carnavalsspel uit. Bedankt hiervoor!

topOuderraad

Alle ouders kunnen deel uitmaken van de ouderraad. Zij krijgen jaarlijks de gelegenheid om lid te worden en de vergadering bij te wonen. Door middel van hun kandidatuur verklaren de ouders dat zij hun uiterste best zullen doen om actief deel te nemen aan de ouderraad.

Tijdens de eerste vergadering wordt de klasverantwoordelijke aangeduid.

De leden van de ouderraad vormen per vestigingsplaats een zogenaamd oudercomité. Het oudercomité is het bestuur van de oudervereniging die als feitelijke vereniging actief is in de vestigingsplaats.

Wat wil de ouderraad?

 • Bevorderen van de samenwerking ouders - school.
 • Bespreken en oplossen van problemen.
 • Samen met de leerkrachten concrete projecten opzetten.
 • Meewerken aan de opvoeding.
 • Contacten en relaties bevorderen.
 • Meewerken aan organisaties die de school aanbelangen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Geert Van Aerschot.

topCLB

Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

Adres Karel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
Telefoon
Fax
016 28 24 00
016 28 24 99
E-mail E-mail info
E-mail directie
Website www.vclbleuven.be
Ankerfiguur Caroline Alaerts
(donderdag aanwezig in de school)
anker
Verpleegkundige Lut Verhaeghe verpleging
Arts Dokter Tuts Tuts


Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding.
De CLB-medewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen:

 • Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.
 • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
 • Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
 • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar gepaste hulp.

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan.

 • In de 1ste kleuterklas, 1ste en 3de leerjaar is er een beperkt medisch onderzoek.
  In de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar is er een uitgebreid medisch onderzoek op het CLB.
  In het buitengewoon onderwijs is er om de twee jaar een uitgebreid medisch onderzoek.
  Ter voorbereiding van deze onderzoeken vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te vullen.
 • De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten.
 • Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB.
 • Als dit nodig is maken de CLB-medewerkers een dossier op voor het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH) en/of voor verhoogde kinderbijslag.


  topInterne beroepscommissie

Brenart Jacques
Vzw Parochiescholen Maleizen –Tombeek
Terhulpensesteenweg 524
3090 Overijse


top

Copyright © 2002-2017 VZW Parochiescholen Maleizen – Tombeek. Alle rechten voorbehouden.
Parochieschool Maleizen Terhulpensesteenweg 524, 3090 Overijse Tel. + Fax 02 687 38 75 E-mail: email