Organisatie

Schoolbestuur

VZW Parochiescholen Maleizen-Tombeek gevestigd te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 524.

Afgevaardigden
VoorzitterJacques Brenart
LedenChristine Van Sever
Jo Secq
PenningmeesterIvens Ferdinand
SecretarisMarleen Dewulf

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.


Schoolraad

In de schoolraad zetelen telkens drie afgevaardigden van de ouders, drie afgevaardigden van het team van de leerkrachten en drie afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen van Maleizen en Tombeek. Deze mensen kunnen advies geven bij beslissingen betreffende onze school.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Oscar Mol.

AfgevaardigdenMaleizenTombeek
OudersKate Lybeer
Els Hendrickx
Ingrid Degand
LeerkrachtenPatricia Van Hal
Mia Demol
Hilde Wouters
Socio-culturele verenigingenPaula Van den Borre

Schoolteam

Directie     
Patricia Van HalGerda Berghen
Leerkrachten Kleuters    
Instapklas
Juf Sofie Lenaerts
1ste kleuterklas
Ann Dormaels
2de kleuterklas
Kathleen Joseph
3de kleuterklas
Ruth Craps
Zorgleerkracht
Liesbeth De Smet
Kinderverzorgster
Marjan De Clercq
Zorgleerkracht
Lieve Mommaerts
Leerkrachten Lagere school  
1ste leerjaar A
Yo De Volder
1ste leerjaar B
Ingrid Koekelbergh
2de leerjaar A
Leen Costermans
2de leerjaar B
Emilia Decoster
3de leerjaar A
Mia Demol3de leerjaar B
Katleen Van Eeckhoudt
4de leerjaar A
Martine Demuylder
4de leerjaar B
Jolien Philips
5de leerjaar A
Marijke Stassen
5de leerjaar A
Laure Morelle
5de leerjaar B
Laura Palsterman
6de leerjaar A
Patricia Van Hal
6de leerjaar A
Wendy Vallons
6de leerjaar B
Sara De Vleeschouwer

Het zorgteam

We streven ernaar om elk kind maximale ontwikkelingskansen te bieden. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, eigen leerbehoeften en recht op eigen zorg.
In ons zorgschema differentiëren onze juffen op diverse sporen: kinderen met meer behoefte aan instructie en begeleiding, kinderen die groeien binnen een gemiddelde leerontwikkeling en kinderen met een grotere behoefte aan extra uitdaging.

 Kinderen met taal-, reken- of andere leerproblemen worden in eerste instantie geholpen door de klasleerkracht en één van de zorgleerkrachten die in kleine groepjes met deze kinderen werken in het zorglokaal. Voor kinderen waarbij een leerstoornis is gediagnosticeerd (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, …) kan er overgegaan worden tot compenserende maatregelen; dit zijn hulpmiddelen die het kind helpen om op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden te werken. Dit gebeurt steeds na overleg tussen de klasleerkracht, het VCLB, de ouders en het zorgteam.

Ook extra vlot lerende kinderen hebben een zorgbehoefte, namelijk behoefte aan forsere uitdagingen. Ook hen willen we maximale ontwikkelingskansen bieden en dit gebeurt bijvoorbeeld door verdiepingstaken of eigen projecten.


Liesbeth De Smet
Zorgleerkracht kleuters
Lieve Mommaerts
Zorgleerkracht kleuters
Elke Debremaeker
Zorgcoördinator
Nadine Coopmans
Turnleerkracht
Nadine Nijs
Secretariaat
Marjan De Clercq
Kinderverzorgster
Tom Meert
ICT-coördinator
Caroline Alaerts
CLB
Saartje Mertens
Zangleerkracht

Leerlingenraad

Een goede school maak je SAMEN. Samen betekent in ons geval door een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten, ouders én leerlingen. We luisteren daarom ook graag naar de ideeën die de kinderen zelf aanreiken om onze school nog beter te maken. Jaarlijks worden er een aantal leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar verkozen om in de leerlingenraad te zetelen. Op regelmatige basis zitten zij samen met één van de juffen om hun voorstellen te bespreken. Zo staan ze dit schooljaar in voor lees-, muziek- en tekenactiviteiten tijdens de speeltijden.


Ouderraad

Alle ouders kunnen deel uitmaken van de ouderraad. Zij krijgen jaarlijks de gelegenheid om lid te worden en de vergadering bij te wonen. Door middel van hun kandidatuur verklaren de ouders dat zij hun uiterste best zullen doen om actief deel te nemen aan de ouderraad.

Tijdens de eerste vergadering wordt de klasverantwoordelijke aangeduid.

De leden van de ouderraad vormen per vestigingsplaats een zogenaamd oudercomité. Het oudercomité is het bestuur van de oudervereniging die als feitelijke vereniging actief is in de vestigingsplaats.

Wat wil de ouderraad?

 • Bevorderen van de samenwerking ouders – school.
 • Bespreken en oplossen van problemen.
 • Samen met de leerkrachten concrete projecten opzetten.
 • Meewerken aan de opvoeding.
 • Contacten en relaties bevorderen.
 • Meewerken aan organisaties die de school aanbelangen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, Geert Van Aerschot.


VCLB

Onze school werkt samen met VCLB Leuven: Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

AdresKarel Van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven
Telefoon
Fax
016 28 24 00
016 28 24 99
E-mailDirectie
Info
WebsiteVCLB Leuven
AnkerfiguurCaroline Alaerts
(donderdag aanwezig in de school)
Contact
VerpleegkundigeLut VerhaegheContact
ArtsDokter TutsContact

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. De leerling staat centraal in onze begeleiding. Hij heeft recht op informatie, hulp en privacy. Als de leerling voldoende bekwaam geacht wordt, beslist hij ook mee over de stappen in de begeleiding. De leeftijdsgrens hiervoor ligt meestal op 12 jaar. Ook ouders en school zijn belangrijke partners in de begeleiding.
De CLB-medewerkers streven naar een goede samenwerking tussen alle partners. Op vraag van leerlingen, ouders of school bieden CLB-medewerkers hulp. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende vier domeinen:

 • Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.
 • Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
 • Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.
 • Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar gepaste hulp.

Sommige begeleiding biedt het CLB aan iedereen aan.

 • In de 1ste kleuterklas, 1ste en 3de leerjaar is er een beperkt medisch onderzoek.
  In de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar is er een uitgebreid medisch onderzoek op het CLB.
  In het buitengewoon onderwijs is er om de twee jaar een uitgebreid medisch onderzoek.
  Ter voorbereiding van deze onderzoeken vragen we aan de ouders om een vragenlijst in te vullen.
 • De leerlingen kunnen gratis inentingen krijgen. Het CLB geeft advies bij besmettelijke ziekten.
 • Wie regelmatig afwezig is op school, krijgt altijd begeleiding van het CLB.
 • Als dit nodig is maken de CLB-medewerkers een dossier op voor het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap (VAPH) en/of voor verhoogde kinderbijslag.

Interne beroepscommissie

Brenart Jacques
Vzw Parochiescholen Maleizen –Tombeek
Terhulpensesteenweg 524
3090 Overijse