Nederlands en knus

De parochieschool kiest doelbewust voor kleinschalige, knusse klasgroepen in het lager onderwijs met momenteel gemiddeld achttien leerlingen in een klas. Dit is veel beter dan grote klasgroepen. Het laat een efficiëntere en persoonlijkere leeraanpak toe. Knusse groepen laten begeleiding op maat toe. Onze kinderen krijgen de tijd en zorg die ze verdienen.

Behalve de grote groep Nederlandstalige leerlingen verwelkomt ons team ook Franstalige en tweetalige gezinnen uit Maleizen en van over de taalgrens. Dit is het geval bij de meeste scholen die dicht bij de taalgrens liggen en we verwelkomen elk kind met een brede glimlach.
Wij spreken en schrijven als school alleen in het Nederlands tegenover iedereen: kinderen, ouders en alle betrokkenen bij de school. Frans spreken op school, ook onder vrienden, laten we niet toe. Minstens één van de opvoedende familieleden moet voldoende Nederlands kennen om te helpen met huiswerk en om de communicatie van de school te kunnen begrijpen en beantwoorden.